Malmö Kran & Transport

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetspolicy: Kärnan i vår verksamhet

Malmö Kran & Transport AB har för avsikt att verka för effektiva logistik- och entreprenadlösningar för ett hållbart samhälle. Vi strävar efter att följa gällande lagstiftning och kontinuerligt arbeta mot förbättringar för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror samt förebyggande av föroreningar av luft, vatten och mark. Det är vår vision att skapa en framtida industri som håller jämna steg med dagens hållbarhetsnormer.

Vår personal, partners och leverantörer ligger i hjärtat av vår verksamhet och vi värderar därför hög miljömedvetenhet i deras dagliga arbete. Vi ser tillämpningen av lagar och krav inte bara som ett absolut krav, utan som en nödvändighet för att säkerställa att vår affärspraxis är i linje med klimatvänliga normer.

Vi uppmuntrar till en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners. Vår filosofi är att varje avslutat uppdrag skall utgöra en rekommendation för framtida affärer; Vilket uppmuntrar kvalitetsarbete och genomförande av hållbarast möjliga praxis.

För att förverkliga dessa mål, sätter vi klienterna i centrum för vår strävan att hitta de mest optimerade och effektiva lösningarna. Vi anser att detta förenklar, förbättrar och skapar värde för både vår och kundens verksamhet samt för miljön.

För att uppnå våra miljömål lägger vi stor vikt vid miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan. Detta inkluderar men är inte begränsat till vårt hållbarhetsarbete som innehåller aspekter av socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

I vår strävan att förbli förstahandsvalet för våra kunder, arbetar vi också ständigt för att digitalisera olika funktioner inom företaget. Syftet är att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt. Genom att införa modern teknologi hoppas vi effektivisera vår arbetsflöde och göra våra processer mer transparenta och tillgängliga för våra kunder och partners.

I slutändan strävar Malmö Kran & Transport AB efter att gå i bräschen för hållbar praxis inom logistik- och entreprenadindustrin, och vi ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med våra kunder, partners och miljön.

Ledningssystem
enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Ecowise Consulting i Sverige AB och Malmö Kran & Transport AB, fd. Carlstedts Entreprenad Svedala AB, har inlett ett samarbete gällande framtagning och införande av ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö). Projektet startas i september 2023 och beräknas pågå till kvartalet 2, 2024.

Varför välja oss?

Erfarenhet och expertis

Vi är stolta över att kombinera vår gedigna kunskap i transportbranschen med innovativa lösningar, för att tillgodose våra kunders unika behov.

Z

Kvalitet och tillförlitlighet

Med vår moderna flotta av lastbilar och erfarna förare kan vi erbjuda punktliga leveranser utan att tumma på kvaliteten.

Hållbara lösningar

Vi är fast beslutna om att minimera vår miljöpåverkan genom att använda modern teknik och effektiva rutter.

Malmö Kran & Transport är mer än bara transport – vi är er pålitliga logistikpartner.