Malmö Kran & Transport

Miljö- och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy 2024

Malmö Kran & Transport är en totalleverantör inom transport och erbjuder allt från lokala till rikstäckande transporter samt flexibla rutter inom Öresundsregionen. Vi strävar alltid efter att leverera On time In full och ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 

 • Leveranssäkerhet är vår största prioritet och för att våra tjänster ska hålla högsta kvalitet genomsyrar det alla aktiviteter från transportplanering till slutförd leverans
 • Vi ska ha hög tillgänglighet och genom att vara flexibla och lyhörda ska vi erbjuda hög service till våra kunder
 • Vår transportledning ska sätta kundens behov och önskemål i fokus
 • Genom nära samarbete och goda relationer med leverantörer och samarbetspartners kan vi uppfylla våra kunders krav
 • Medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och genom daglig kontakt med transportledare kan eventuella problem hanteras på ett effektivt sätt som undviker problem vid leverans
 • Alla våra medarbetare ska få rätt kompetens hela vägen från rekrytering, introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning.
 • Vi ska arbeta förebyggande och proaktivt för att undvika avvikelser och reklamationer.
 • Vi ska arbeta långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följs.

Miljöpolicy 2024

Malmö Kran & Transport är en totalleverantör inom transport och erbjuder allt från lokala till rikstäckande transporter samt flexibla rutter inom Öresundsregionen. Vi strävar alltid efter att leverera On time In full och ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

 

 • Leveranssäkerhet är vår största prioritet och för att våra tjänster ska hålla högsta kvalitet genomsyrar det alla aktiviteter från transportplanering till slutförd leverans
 • Vi ska ha hög tillgänglighet och genom att vara flexibla och lyhörda ska vi erbjuda hög service till våra kunder
 • Vår transportledning ska sätta kundens behov och önskemål i fokus
 • Genom nära samarbete och goda relationer med leverantörer och samarbetspartners kan vi uppfylla våra kunders krav
 • Medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och genom daglig kontakt med transportledare kan eventuella problem hanteras på ett effektivt sätt som undviker problem vid leverans
 • Alla våra medarbetare ska få rätt kompetens hela vägen från rekrytering, introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning.
 • Vi ska arbeta förebyggande och proaktivt för att undvika avvikelser och reklamationer.
 • Vi ska arbeta långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följs.

Ledningssystem
enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi på Malmö Kran & Transport AB är stolta över att meddela att vi nu är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket intygar vårt engagemang för kvalitet och miljöhänsyn i vår verksamhet. Denna certifiering bekräftar att vårt ledningssystem för transportplanering, administration och utförande av transport uppfyller de höga standarder som ställs av FirstCert AB.

Vårt certifikat, nummer 20240419-254, är giltigt till den 19 april 2027. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda tjänster som inte bara möter våra kunders förväntningar utan också bidrar till en hållbar framtid.

Varför välja oss?

Erfarenhet och expertis

Vi är stolta över att kombinera vår gedigna kunskap i transportbranschen med innovativa lösningar, för att tillgodose våra kunders unika behov.

Z

Kvalitet och tillförlitlighet

Med vår moderna flotta av lastbilar och erfarna förare kan vi erbjuda punktliga leveranser utan att tumma på kvaliteten.

Hållbara lösningar

Vi är fast beslutna om att minimera vår miljöpåverkan genom att använda modern teknik och effektiva rutter.

Malmö Kran & Transport är mer än bara transport – vi är er pålitliga logistikpartner.